2011-08-04

ตอนนี้ยังไม่มีงานอิลลัสสำหรับเรื่อง ธี.วี. นะครับ
แต่จะทยอยอัพเดทเมื่อมีภาพใหม่ต่อไปครับ

คาดว่าจะวาดช่วงระหว่างขายหนังสือนี่ล่ะ

Copyright©2011 by cocon All rights reserved.